sponzori hand

Náš sponzor

ostroj logo

vybavení školní zahrady herními prvky s matematickou tématikou

POZVÁNKA NA „JARNÍ TVOŘIVÉ DÍLNIČKY"

Bez názvu

SPORTUJEME RÁDI A NEJEN TO!

Paní učitelky dětem v mateřské škole připravují bohatý výchovně vzdělávací program v rámci celého dne, který přispívá k jejich všestrannému rozvoji. V nabídce jsou také zájmové kroužky, kde děti mohou dále rozvíjet své schopnosti a talent. 

viz fotogalerie - Sportujeme rádi

viz fotogalerie - Kroužky

VÁNOČNÍ ČAS

Vánoční doba byla plná aktivit, které přispívaly k naplňování radostného času vánočního. Vánoční dílničky jsou velkou příležitostí, abychom s našimi dětmi a rodiči i širokou veřejností sdíleli adventní dobu, kdy si všichni návštěvníci mohou vyrobit vánoční ozdoby pro zkrášlení svých domovů. viz fotogalerie

Děti navštívily vánočně vyzdobený zámek v Raduni, kde se při prohlídce seznámily s tradicemi slavení Vánoc. viz fotogalerie

Mikulášská a vánoční nadílka byla pro děti opředena velkým tajemstvím a radostí z dárečků. viz fotogalerie - Mikulášská nadílkaviz fotogalerie - Vánoční nadílka

Vánoční besídky v jednotlivých třídách jsou vždy tradičním dárkem dětí, které svým vystoupením potěší své rodiče. viz fotogalerie

S vánočními tradicemi se seznamují děti i ve školce prostřednictvím Vánočního příběhu či při divadelním představení „ Půjdem spolu do Betléma“ a dokonce si k vánoční náladě upečeme i perníčky. viz fotogalerie - Betlémská hraviz fotogalerie - Pečení perníčků

PODZIMNÍ RADOVÁNKY

Podzim svou barevností vybízí k návštěvám přírody a ke sběru různých plodů a ty pak společně s dětmi využíváme k výzdobě mateřské školy nebo k výrobě podzimních panáčků. Společně s námi tvoří i rodiče a o to větší je pak společná radost z výstavy „ Podzimáčci“.

viz fotogalerie

HURÁ DO ŠKOLY!

S našimi předškoláky navštěvujeme základní školy - ZŠ Otická, Církevní ZŠ sv. Ludmily a ZŠ Šrámkova kde paní učitelky připravují zábavný a zároveň i naučný program. Děti si mohou vyzkoušet práci na interaktivní tabuli, procvičí si matematické znalosti či znalosti ze světa lidí a přírody nebo si mohou zacvičit v tělocvičně. Na těchto návštěvách se děti průběžně seznamují se školním prostředím.

viz fotogalerie

POZVÁNKA NA VÁNOČNÍ DÍLNIČKY

pozvánka

RŮŽENCOVÁ POBOŽNOST

V kostele sv. Vojtěcha proběhla 15. října 2018 Růžencová pobožnost, na kterou přišly děti v doprovodu rodičů. Společně s učitelkami děti modlitby doprovázely zpěvem. V mateřské škole starší děti vyrobily růžence z přírodnin a přinesly je spolu s květinami do kostela.

viz fotogalerie

SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ HŘIŠTĚ S TRAMPOLÍNOU

Dne 18. září 2018 byla za přítomnosti našich hostů ze společnosti OSTROJ a.s. v čele s jejím statutárním ředitelem panem Ing. Vladimírem Trochtou slavnostně otevřena další z etap rekonstrukce naší školní zahrady. Stejně jako ostatní herní prvky je i nově otevřené hřiště s trampolínou velkorysým sponzorským darem společnosti OSTROJ a.s. dětem naší mateřské školy. Za tuto vstřícnost a spolupráci jsme velice vděčni, vážíme si jí a srdečně děkujeme.

viz fotogalerie

V ZÁŘÍ SPĚCHAJÍ KLUCI, HOLKY DO NAŠÍ ŠKOLKY!

Prázdniny utekly jako voda a do školky se vrátily děti, které už to u nás znají, ale přišli i noví kamarádi, pro které je vše neznámé a nové. Vlídné a vstřícné prostředí, kde jsou chápající paní učitelky a přátelští kamarádi, kde je spousta různých aktivit při kterých se všichni nejen baví, ale učí se i novým poznatkům je pro děti doslova druhým domovem.

viz fotogalerie

OTEVŘENÍ ŠKOLNÍ ZAHRADY PRO VEŘEJNOST - říjen 2018

NOC ŠKOLNÍCH SKŘÍTKŮ

Rozloučení našich „školáků“ se školkou bylo jako vždy zakončeno radostným odpolednem na školní zahradě a spinkáním v mateřské škole.

viz fotogalerie

Další články...

  1. DĚTSKÁ MŠE červen 2018