sponzori hand

Náš sponzor

ostroj logo

vybavení školní zahrady herními prvky s matematickou tématikou

EXKURZE V ZD KYLEŠOVICE

Pohlédnout si telátka a krávy z bezprostřední vzdálenosti nebo poznávat význam některých zemědělských strojů a dokonce si do nich i sednout nebývá hned tak možné. Natož pak zařádit si v obrovské kopě uskladněného obilí tak, že poslouží jako pořádná klouzačka. Děti měly z této návštěvy velké zážitky, které vyprávěly doma rodičům. Poznatky získané v mateřské škole se tak setkaly s přímým prožitkem a to je pro děti nejlepší.

viz fotogalerie

BESÍDKY KE DNI MATEK

Pro potěšení nejen maminek, ale také babiček v penzionech pro seniory děti předvádějí pásma písní, básní, tanečků nebo dramatizace pohádek. Dětské nadšení a bezprostřednost je vždy velkým dárkem pro všechny. Děti se učí nejen dárky dostávat, ale také dávat. Rozdávat radost vlastním přičiněním druhým.

viz fotogalerie

PONK PRO MALÉ ŘEMESLNÍKY

Jsme velmi rádi, že prostřednictvím MAS Opavsko a sponzorství firmy Grigar s. r. o. Opava, máme pro naše malé kutily ponk. Kluci, ale i děvčátka se zaujatě zapojují do montování dřevěných dílů nebo zatloukání hřebíků. Společně s učitelkami i odborníkem stolařem zkoušejí využití pilky, svěráku i hoblíku. Možná, že tyto první zkušenosti rozvinou zájem dětí o řemeslo, které má zlaté dno. Každopádně se zde u dětí prohloubí dovednosti patřící do polytechnické výchovy.

viz fotogalerie

EXKURZE VE SPOLEČNOSTI OSTROJ a.s.

Každoročně se nejstarší děti mohou podívat do výrobních prostorů společnosti Ostroj a. s., která je našim významným sponzorem při vybavování školní zahrady všemi obdivovanými průlezkami a různorodými herními prvky. Pro děti je poznávání strojírenského světa zcela výjimečnou událostí, která je vždy ohromí. Přiblížení významu některých výrobků umí pro děti srozumitelným způsobem naše maminka, paní Ing. Olga Kožialová, která pracuje v této společnosti.

viz fotogalerie

VZÁCNÍ HOSTÉ Z USA

V mateřské škole jsme měli tu čest a potěšení společně s první náměstkyní primátora paní Hanou Brňákovou přivítat hosty města Keartney z USA, které je partnerským městem Opavy. Děti ve svém představení předvedly program, kde prezentovaly tanci, písněmi a básněmi slezský folklor, ale také předvedly, že už nyní se připravují na vstup do velkého světa tím, že se seznamují s jazykem anglickým. Mezi dětmi a hosty se rozvinula neformální debata o tom, jak se kdo jmenuje, co rád dělá a jak se mu daří. Pro vzpomínku a potěšení byly hostům předány dárky - papírová sluníčka a srdíčka z perníku, které vyrobily děti s učitelkami.

viz fotogalerie

 

NÁVŠTĚVY V ZÁKLADNÍ ŠKOLE

Nejstarší děti se při návštěvách základních škol ZŠ Otická a ZŠ církevní v Jaktaři získávaly povědomí o školním prostředí. Při plnění různorodých úkolů si děti vyzkoušely, jak umí zvládat zpěv, psaní, počítání nebo řešení labyrintů. Zpestřením byly také soutěže v tělocvičně. Děti měly při prvních návštěvách ostych a ten se během školního roku zcela vytratil a všichni školáci se na vstup do první třídy těší.

viz fotogalerie

VESMÍR VE ŠKOLCE?

I to je možné. Výlet vesmírnou oblohou plnou hvězd si děti užívaly v mobilním planetáriu přímo v mateřské škole. Seznámily se s názvy hvězd, hvězdných útvarů i zákonitostmi vesmíru.

viz fotogalerie

NÁVŠTĚVY SLEZSKÉHO MUZEA

Děti vyjíždějí za poznáváním přírody za město na louky a do lesů. Také s učitelkami rozvíjejí své vědomosti ze světa lidí i přírody při návštěvách Slezského muzea. Z dětí se stávají malí vědci, kteří podrobně zkoumají vystavené exponáty a své objevené poznatky pak předávají ostatním kamarádům.

viz fotogalerie

JARNÍ DÍLIČKY A SOUTĚŽ „O NEJKRÁSNĚJŠÍ KRASLICI“

K jarním akcím v naší mateřské škole patří Jarní dílničky, které přilákají mnoho dětí s rodiči, aby společně vytvářeli různé výrobky pro výzdobu svých domovů k Velikonocům. V letošním roce se rodiče s dětmi zapojili do zdobení vajíček i doma, aby se zapojili do soutěže „ O nejkrásnější kraslici“. V mnoha rodinách vznikaly netradičně zdobené kraslice, které si pak mohli všichni prohlédnout vystavené na hlavní chodbě a zároveň také hlasovat pro vítězné vajíčko. Všechny zapojené děti dostaly za svou snahu odměnu a tři z nich pak ceny pro vítěze.

viz fotogalerie - Jarní dílničky

viz fotogalerie - Soutěž "O nejkrásnější kraslici"

PRÁZDNINOVÝ PROVOZ MATEŘSKÉ ŠKOLY

 

INFORMACE K PROVOZNÍ DOBĚ ŠKOLNÍ ZAHRADY

zahrada červen