sponzori hand

Náš sponzor

ostroj logo

vybavení školní zahrady herními prvky s matematickou tématikou

SLAVNOSTNÍ PŘEDÁVÁNÍ HERNÍHO PRVKU SPOLEČNOSTÍ OSTROJ a.s.

Společnost OSTROJ a. s. je jako sponzor naší mateřské škole příznivě nakloněna již od roku 2013. V několika etapách došlo postupně k vybavení zahrady mateřské školy herními prvky z akátového dřeva a také plochami z tartanovým povrchem. Děti si tak mohou užívat doslova pohádkovou zahradu nejen k pohybovým aktivitám, ale také zde rozvíjejí své matematické znalosti. V odpoledních hodinách a víkendech prostory školní zahrady využívá také veřejnost. Nový herní prvek „Strážní věž“ a stínění nad pískovištěm bude slavnostně předán 28. 11. 2019 za účasti majitele a statutárního ředitele společnosti OSTROJ a. s. pana Ing. Vladimíra Trochty. Děkujeme za tuto přízeň, které si nesmírně vážíme.

NÁVŠTĚVY V ZÁKLADNÍ ŠKOLE

Naši nejstarší předškoláci se pravidelně seznamují s prostředím základní školy, kde získávají povědomí o tom, jaké poznatky a dovednosti se ve škole naučí. Některé z nich si mohou vyzkoušet v ZŠ Otická. Velkým zážitkem je sedět v lavici a řešit početní úkoly na interaktivní tabuli nebo procvičování grafomotoriky, ale také setkat se se staršími kamarády, které děti znají z mateřské školy.

VZPOMÍNKA NA DUŠIČKY

Vzpomínku zesnulých si s dětmi připomínáme jako vzpomínání na naše milé, kteří již mezi námi nejsou. Návštěvou hřbitovů a rozsvícením svíček uctíváme jejich památku.

PODZIMNÍ RADOVÁNKY

Podzim a jeho typické znaky poznávají děti v tematických blocích. Ke změnám počasí patří také dozrávání podzimních plodů. Rodiče společně s dětmi mnoho podzimních pokladů přinesli do mateřské školy. Na Podzimních dílničkách pak v jednotlivých třídách společně s učitelkami vytvářeli podzimní skřítky, kteří zdobí chodbu mateřské školy. Pro své rodiče děti upekly pravou podzimní buchtu, protože v ní byla jablíčka. Děti si užívaly také pouštění draků, vyjížděly poznávat přírodní krásy do otického lesa nebo ke Stříbrnému jezeru.

MARIÁNSKÝ MĚSÍC V MATEŘSKÉ ŠKOLE

V měsíci říjnu se vždy s dětmi připravujeme na Růžencovou pobožnost tím, že se děti seznamují s postavou Panny Marie. Malují její obrázky, navlékají růžence z přírodnin a nacvičují písně, které pak zpívají na Růžencové pobožnosti v kostele sv. Vojtěcha. Letošní mše byla sloužena 14. 10. 2019, společně s dětmi se na jí zúčastnili také rodiče.

NOVÝ ŠKOLNÍ ROK V NAŠÍ ŠKOLCE

Milý rodiče,

měsíc září je vždy časem, kdy se v mateřské škole sžívají v našich třídních kolektivech děti i paní učitelky. Je to období vytváření třídních pravidel správného chování, ale také mnoha radostných her a pestrých činností, které dětem usnadňují adaptaci, aby se do „své“ školky rády vracely.

V měsíci říjnu nás čekají vycházky a výjezdy do přírody, kde budou děti pozorovat podzimní přírodu a sbírat přírodniny k tvorbě Podzimáčků. Předškolní děti zhlédnou policejní pohádku „Pejsek korálek“. Také se těšíme na společné setkání v kostele sv. Vojtěcha na Růžencové pobožnosti - viz plakát.

 

RŮŽENCOVÁ POBOŽNOST

Milí rodiče, 

také naše MŠ slaví říjen jako Mariánský měsíc. U této příležitosti jsme každoročně vyzváni k vedení dětské růžencové pobožnosti v kostele svatého Vojtěcha.

Děti z naší mateřské školy povedou RADOSTNÝ RŮŽENEC obohacený zpěvem dětských písní v kostele sv. Vojtěcha (Dolní náměstí) v pondělí 14. října 2019 v 17.15 hodin.

 

Bližší informace ohledně účasti dětí a organizace pobožnosti podají pí učitelky ve třídách

NABÍDKA KROUŽKŮ  PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/2020

Vážení rodiče,

nabízíme Vám ke zvážení nabídku kroužků pro vaše děti vedených lektory v odpoledních hodinách tak, aby nezasahovaly do dopolední výchovně vzdělávací činnosti (viz Školský zákon) a abyste již nemuseli v pozdních odpoledních hodinách docházet do jiných zájmových agentur.

 

Zahájení všech kroužků bude v říjnu, kdy jsou i nově příchozí děti adaptovány na prostředí MŠ.

 

Výběr kroužků pro Vaše dítě vepište do návratky, kterou nám do
23. září 2019 odevzdejte zpět do MŠ, a to pí učitelkám na třídě.

 

Obohacení standardního výchovně vzdělávacího programu o další aktivity

Všechny činnosti, které MŠK organizuje, jsou uskutečňovány ve prospěch dětí. Usilujeme o jejich fyzické a psychické zdraví, o vytváření optimální atmosféry a pohody po celý den.   Od měsíce října probíhají tyto nabídkové zájmové aktivity pro děti:

 

Seznamování s jazykem anglickým- pod vedením pí učitelky Silvie Ullmannové. Lektorka během lekce hovoří s dětmi převážně anglicky. Děti se seznamují se slovíčky z různých tematických oblastí – pozdravy, barvy, počítání, pojmenování osob, zvířat, oblečení, předmětů denní potřeby, typických znaků ročních období apod. Výuka je zpestřena zpíváním jednoduchých anglických písní s pohybem.. Slovíčka si děti osvojují také na obrázkových pracovních listech, které slouží k domácímu opakování.

Termín: pondělí

ANGLIČTINA

 

 

Mini judovede kvalifikovaný trenér Daniel Tatarin

20190226 150349 1600 x 1200

 

  

Judo je nejvhodnější sport pro děti od 4 let. Rozvíjí flexibilitu těla, trénuje orientaci v prostoru, děti se učí správně dýchat, je průpravou pro jiné sporty, neboť učí komplexnímu pohybu od ohebnosti, rychlosti, vytrvalosti až po sílu.

Termín: úterý

Cvičí se 1x týdně 45 minut na měkké žíněnce přímo ve školce. Není potřeba žádná obuv, pouze přezůvky, judo se cvičí naboso, ve sportovním oblečení. Kimono nebude minimálně prvních 5 měsíců potřeba. Následně se cena dětského kimona pohybuje okolo 500 Kč (lze sehnat i levněji bazarové). V jedné tréninkové skupině může být maximálně 16 dětí. Po domluvě je možné přijmout i děti od 3let.

PRO PŘIHLÁŠENÍ VYUŽIJTE PŘILOŽENOU NÁVRATKU A DÁLE SE REGISTRUJTE NA ODKAZE: www.JemnouCestou.cz

Autorské čtení - příběhy zaměřené na mravní a citovou výchovu předčítá paní učitelka Tereza Paverová, babička paní Cilka nebo sestra Filoména v odpoledních klidových činnostech se všemi předškoláky, kteří se budou pravidelně střídat. Po přečtení děti dotvářejí děj a následně kreslí své zážitky.

Termín: středa

 

Hra na flétnu „Veselé pískání a zdravé dýchání“- základy správného dýchání, rytmizování, nasazení tónu, hra podle zjednodušeného notového zápisu. Vede pí učitelka Natálie Dudová   Termín: středa

20181024 152620 1600 x 1200

 

Sportovní gymnastika dětí - vede cvičitelka Agentura Špičková - sportovně gymnastické cvičení, gymnastické sestavy s hudbou.

Termín: čtvrtek

 

 

Keramika - pod vedením pí učitelky Barbory Kuzníkovéhrátky s hlínou, veselé tvoření

k procvičování jemné motoriky a fantazie  Termín: pátek

20181109 144955 1600 x 1200

 

 

Taneční soubor Sedmikrásek- pod vedením pí učitelky Martiny Šimkové. Základem těchto hodin je rozvoj hrubé motoriky – pohybové dovednosti, nápodoba pohybů, rozvíjení vlastní kreativity, fantazie či hudebního nadání. Jednoduchou a hravou formou se děti naučí správnému držení těla a cit pro rytmus, vnímání hudby a prostoru.  Termín: úterý

20181106 144634 1600 x 1200

 

                    

Malí šikulové - tvoření výrobků a modelů podle předlohy (podpora technického vzdělání) pod vedením studentů SŠPU – Štěpána Kuzníka a Tadeáše Lesztliho. Termín: středa 

Kroužek bruslení pro předškoláky na zimním stadionu (pro děti od 5 – 6 let) – chlapci
i děvčata od měsíce října do března, a to každý pátek dopoledne v čase pobytu venku - s doprovodem učitelek MŠ – lekce pod vedením trenérů na zimním stadionu. Brusle
a helmy jsou všem k dispozici, není třeba kupovat.

Termín: pátek  

 

PŘÍPRAVKA – Soptík – pod vedením lektora Tomáše Marka. Tato aktivita je dle stanov Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska jako první seznámení dětí s požární tématikou. Přednost mají předškolní děti. V tomto kroužku se děti seznamují s prací hasičů. Učí se zde, jak se zapojují hadice, učí se požární značky, uzly a jiné. Zkoumají formy hoření, zkoušejí práci s nářadím, cvičí se v kolektivních disciplínách. Zúčastňují se tzv. Festivalu přípravek.

Termín:

Z důvodu služeb lektora v hasičském sboru, bude kroužek probíhat vždy 2 pondělky za sebou a třetí pondělí kroužek nebude. Čas lekcí je prodloužený, čímž je nahrazeno pondělí, kdy kroužek není.

20181022 143158 1600 x 1200

                 

 

Malí Soptíci pod vedením Míši Liberové se děti 3-4leté seznamují s nezákladnějšími poznatky o hasičích a hasičské technice.

Termín: pátek

20181023 151820 1600 x 1200

 

                    

DOPIS RODIČŮM PRO SNADNĚJŠÍ VSTUP DO MŠ

OTEVŘENÍ ŠKOLNÍ ZAHRADY PRO VEŘEJNOST - září 2019

INFORMAČNÍ SCHŮZKY

Vážení rodiče,

informační schůzky pro rodiče nově nastupujících dětí do mateřské školy od 1. září 2019, budou 28. 8. 2019 v době od 8:00 do 16:00.