sponzori hand

Náš sponzor

ostroj logo

vybavení školní zahrady herními prvky s matematickou tématikou

VÁNOČNÍ ČAS V MATEŘSKÉ ŠKOLE

Na začátku doby adventní jsme v mateřské škole pořádali tradiční vánoční dílničky, na které přišla spousta rodičů s dětmi, aby si společně vyrobili vánoční ozdoby nejen z papíru, ale také přírodních materiálů. Při této akci nejde jen o zhotovení výrobků, ale hlavně o společné sdílení času rodičů, dětí a učitelek. K prožívání vánočních radostí patří i besídky, které bývají tím nejmilejším dárkem nejen pro rodiče, prarodiče, ale děti jimi potěší i seniory v Domovech důchodců. Děti prožívaly chvíle napětí i velké radosti, když mateřskou školu navštívil Mikuláš i Ježíšek s bohatou nadílkou.

Děti zhlédly divadelní představení „Betlémská hra“. Seznámily se s podstatou slavení Vánoc tímto vánočním příběhem.

viz fotogalerie - Vánoční dílničky

viz fotogalerie - Mikulášská nadílka

viz fotogalerie - Vánoční nadílka

viz fotogalerie - Vánoční besídky

viz fotogalerie - Vánoční návštěva v Domovech důchodců

 vánoce

 

Mateřská škola křesťanská na Mnišské ulici v Opavě

 

pořádá ve dnech 30. listopadu a 1. prosince 2019

v době od 9:00 do 17:00 hodin

 

„Adventní tvořivé dílničky“

 

Srdečně zveme všechny návštěvníky a děti v doprovodu rodičů a prarodičů k adventnímu pozastavení, při kterém si pod vedením paní učitelek vyrobíte vánoční ozdoby 

ke zkrášlení svých domovů. U malého občerstvení budete mít možnost pozastavit se u betlémů z dílny pana Goly z Kravař
a z kostela sv. Prokopa v Komárově.

 

Těší se na Vás děti a zaměstnanci MŠK.

SLAVNOSTNÍ PŘEDÁVÁNÍ HERNÍHO PRVKU SPOLEČNOSTÍ OSTROJ a.s.

Společnost OSTROJ a. s. je jako sponzor naší mateřské škole příznivě nakloněna již od roku 2013. V několika etapách došlo postupně k vybavení zahrady mateřské školy herními prvky z akátového dřeva a také plochami z tartanovým povrchem. Děti si tak mohou užívat doslova pohádkovou zahradu nejen k pohybovým aktivitám, ale také zde rozvíjejí své matematické znalosti. V odpoledních hodinách a víkendech prostory školní zahrady využívá také veřejnost. Nový herní prvek „Strážní věž“ a stínění nad pískovištěm bude slavnostně předán 28. 11. 2019 za účasti majitele a statutárního ředitele společnosti OSTROJ a. s. pana Ing. Vladimíra Trochty. Děkujeme za tuto přízeň, které si nesmírně vážíme.

PŘÍPRAVY NA ADVENT

Čas rychle utíká a my se již nyní začínáme chystat na Vánoce. Děti se s radostí podílejí na výzdobě vánočně vyzdobených prostorů mateřské školy. Tuto radost chceme rozdávat dále na Adventních dílničkách, na kterých si rodiče s dětmi za pomoci učitelek mohou vyrobit ozdoby pro zkrášlení svých domovů.

SLAVNOSTNÍ PŘEDÁVÁNÍ HERNÍHO PRVKU SPOLEČNOSTÍ OSTROJ a.s.

Společnost OSTROJ a. s. je jako sponzor naší mateřské škole příznivě nakloněna již od roku 2013. V několika etapách došlo postupně k vybavení zahrady mateřské školy herními prvky z akátového dřeva a také plochami z tartanovým povrchem. Děti si tak mohou užívat doslova pohádkovou zahradu nejen k pohybovým aktivitám, ale také zde rozvíjejí své matematické znalosti. V odpoledních hodinách a víkendech prostory školní zahrady využívá také veřejnost. Nový herní prvek „Strážní věž“ a stínění nad pískovištěm bude slavnostně předán 28. 11. 2019 za účasti majitele a statutárního ředitele společnosti OSTROJ a. s. pana Ing. Vladimíra Trochty. Děkujeme za tuto přízeň, které si nesmírně vážíme.

NÁVŠTĚVY V ZÁKLADNÍ ŠKOLE

Naši nejstarší předškoláci se pravidelně seznamují s prostředím základní školy, kde získávají povědomí o tom, jaké poznatky a dovednosti se ve škole naučí. Některé z nich si mohou vyzkoušet v ZŠ Otická. Velkým zážitkem je sedět v lavici a řešit početní úkoly na interaktivní tabuli nebo procvičování grafomotoriky, ale také setkat se se staršími kamarády, které děti znají z mateřské školy.

VZPOMÍNKA NA DUŠIČKY

Vzpomínku zesnulých si s dětmi připomínáme jako vzpomínání na naše milé, kteří již mezi námi nejsou. Návštěvou hřbitovů a rozsvícením svíček uctíváme jejich památku.

PODZIMNÍ RADOVÁNKY

Podzim a jeho typické znaky poznávají děti v tematických blocích. Ke změnám počasí patří také dozrávání podzimních plodů. Rodiče společně s dětmi mnoho podzimních pokladů přinesli do mateřské školy. Na Podzimních dílničkách pak v jednotlivých třídách společně s učitelkami vytvářeli podzimní skřítky, kteří zdobí chodbu mateřské školy. Pro své rodiče děti upekly pravou podzimní buchtu, protože v ní byla jablíčka. Děti si užívaly také pouštění draků, vyjížděly poznávat přírodní krásy do otického lesa nebo ke Stříbrnému jezeru.

MARIÁNSKÝ MĚSÍC V MATEŘSKÉ ŠKOLE

V měsíci říjnu se vždy s dětmi připravujeme na Růžencovou pobožnost tím, že se děti seznamují s postavou Panny Marie. Malují její obrázky, navlékají růžence z přírodnin a nacvičují písně, které pak zpívají na Růžencové pobožnosti v kostele sv. Vojtěcha. Letošní mše byla sloužena 14. 10. 2019, společně s dětmi se na jí zúčastnili také rodiče.

NOVÝ ŠKOLNÍ ROK V NAŠÍ ŠKOLCE

Milý rodiče,

měsíc září je vždy časem, kdy se v mateřské škole sžívají v našich třídních kolektivech děti i paní učitelky. Je to období vytváření třídních pravidel správného chování, ale také mnoha radostných her a pestrých činností, které dětem usnadňují adaptaci, aby se do „své“ školky rády vracely.

V měsíci říjnu nás čekají vycházky a výjezdy do přírody, kde budou děti pozorovat podzimní přírodu a sbírat přírodniny k tvorbě Podzimáčků. Předškolní děti zhlédnou policejní pohádku „Pejsek korálek“. Také se těšíme na společné setkání v kostele sv. Vojtěcha na Růžencové pobožnosti - viz plakát.

 

RŮŽENCOVÁ POBOŽNOST

Milí rodiče, 

také naše MŠ slaví říjen jako Mariánský měsíc. U této příležitosti jsme každoročně vyzváni k vedení dětské růžencové pobožnosti v kostele svatého Vojtěcha.

Děti z naší mateřské školy povedou RADOSTNÝ RŮŽENEC obohacený zpěvem dětských písní v kostele sv. Vojtěcha (Dolní náměstí) v pondělí 14. října 2019 v 17.15 hodin.

 

Bližší informace ohledně účasti dětí a organizace pobožnosti podají pí učitelky ve třídách

Další články...

  1. Kroužky 2019/2020