sponzori hand

Náš sponzor

ostroj logo

vybavení školní zahrady herními prvky s matematickou tématikou

INFORMACE K PRÁZDNINOVÉMU PROVOZU V NAŠÍ MŠ

 
Vážení rodiče,
prázdninový provoz v naší mateřské škole bude od 23. 8. do 31. 8. 2021 v době od 6:00 do 16:30hod.
Děti jste před prázdninami již přihlásili, proto budeme při nahlašování stravy vycházet z těchto údajů. Máte - li v docházce nějaké změny, prosíme, nahlaste je v ráno pondělí 23. 8. 2021. Úpravy stravného se jako obvykle hlásí den předem do 11hod.
 
Přejeme ještě příjemný zbytek prázdnin a budeme se těšit na shledání v mateřské škole.

PROVOZ MŠ OD 10. 5. 2021

Vážení rodiče,

podle pokynů MŠMT a MZ jsou v platnosti tato nová opatření:

·      v tomto týdnu (3. - 7. 5. 2021) se děti testují pouze jedenkrát

·      od 10. května 2021 bude provoz v mateřské škole obnoven opět pro všechny děti bez testování a nošení                 roušek

·      rodiče nebo doprovázející osoby si před vstupem dezinfikují ruce, v prostorách mateřské školy se budou zdržovat po nezbytně nutnou dobu, musí nosit respirátor a udržovat 2 metrové rozestupy mezi osobami v chodbách a šatnách, nemohou vstupovat do tříd

·      pro nahlášení docházky a stravného od pondělí 10. 5. 2021 pro děti, které nyní v omezeném provozu mateřskou školu nenavštěvovaly, můžete využít školní a třídní emaily nebo své požadavky nahlaste telefonicky a to do pátku 7. 5. 2021 do 11:00 hodin

 

Těšíme se na Vás!

 

Vážení rodiče,

 

podle pokynů MŠMT a MZ jsou v platnosti tato nová opatření:

 

·      v tomto týdnu (3. - 7. 5. 2021) se děti testují pouze jedenkrát

·       od 10. května 2021 bude provoz v mateřské škole obnoven opět pro všechny děti bez testování a nošení roušek

·      rodiče nebo doprovázející osoby si před vstupem dezinfikují ruce, v prostorách mateřské školy se budou zdržovat po nezbytně nutnou dobu, musí nosit respirátor a udržovat 2 metrové rozestupy mezi osobami v chodbách a šatnách, nemohou vstupovat do tříd

·      pro nahlášení docházky a stravného od pondělí 10. 5. 2021 pro děti, které nyní v omezeném provozu mateřskou školu nenavštěvovaly, můžete využít školní a třídní emaily nebo své požadavky nahlaste telefonicky a to do pátku 7. 5. 2021 do 11:00 hodin

 

V příloze je připojen dokument s pokyny k provozu škol od 10. 5. 2021, máte-li zájem o podrobné informace

 

Těšíme se na Vás!

 

ZÁPIS K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/22

Zápis bude probíhat  v distanční podobě z důvodu epidemiologických opatření.

Zápis do mateřské školy za přítomnosti dětí i Vás rodičů je v životě rodiny významnou událostí, ale současný stav nám to nedovoluje. Věříme, že se situace zlepší a umožní nám setkání s Vámi před začátkem nového školního roku. 

 

Statutární město Opava

po dohodě s řediteli opavských mateřských škol

oznamuje, že

ŽÁDOSTI

O PŘIJETÍ DÍTĚTE K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

pro školní rok 2021/22

je možno podat na jednotlivých mateřských školách

ve dnech 3. až 7. května 2021.

 

O přijetí dítěte do předškolního zařízení rozhoduje ředitel příslušné mateřské školy za podmínek stanovených § 34 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a při příjímání postupuje podle správního řádu (§ 165 odst. 2 písm. b) školského zákona).

 

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání a další informace ohledně podání žádnosti nalaznete v sekci Dokumenty 

INFORMACE K ZÁPISU DO MATEŘSKÉ ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

Vážení rodiče,

zápis do mateřských škol v Opavě se obvykle koná začátkem května. Přesný termín určuje zřizovatel - MMO a je zveřejněn v tisku (Hláska) nebo ve vývěsných skříňkách či na webu naší MŠ. Zápis probíhá dva dny od 8 do 16 hodin. Nezáleží na tom, kdy zákonný zástupce žádost podá, ředitelka o přijetí rozhoduje až po ukončení zápisu podle kritérií přijetí k předškolnímu vzdělávání. Žádosti k předškolnímu vzdělávání si můžete stáhnout z našich webových stránek (v sekci dokumenty) nebo vyzvednout přímo v mateřské škole. Dětský lékař musí na žádosti potvrdit zdravotní způsobilost a řádné očkování dítěte. Při samotném zápisu zákonný zástupce dokládá k ověření rodný list dítěte a svůj průkaz totožnosti. Prosíme, nevyplňujte kolonky datum nástupu a datum podání žádosti.

Milí rodiče,

adventní čas se s hořícími svícemi adventního věnce naplňuje a betlémské světlo ozařuje tvářičky našich dětí v mateřské škole křesťanské. Těší nás, že jsme mohli i v této nelehké době prožít chvíle vánočních příprav v radosti z poznávání a prožívání mnoha zvyků a tradic. Po svatém Martinovi děti ve školce navštívila svatá Barborka, nadílku přinesl svatý Mikuláš a také přišla svatá Lucie. Děti si odnášely výrobky k výzdobě svých domovů, se zaujetím si hrály na doby dávno minulé, které si připomínáme i nyní zdobením stromečků, stavěním betlémů, poznáváním všech, kteří přišli pozdravit Ježíška, pečením perníčků, cukroví i vánoček, hledaly hvězdičky štěstí v rozkrojených jablíčkách, pouštěly lodičky z ořechových skořápek s očekáváním dlouhé plavby, při které se podívají daleko do světa.

Avšak o Vánocích je nám nejlépe doma. Doma je tam, kde se cítíme bezpečně a kde hřeje láska těch nejbližších, které máme v srdíčkách.

Ať tím největším dárkem o Vánocích pro Vás je Vaše rodina, vzájemně sdílený čas s dětmi, který se nedá ničím koupit. Jak rádi se od nich my dospěláci opět znovu učíme té čistotě v srdci a upřímnosti.

Pro potěšení jsme Vám jako vánoční dárek poslali mnoho fotografií a krátká videa, kde uvidíte, jak jsou Vaši andílci šikovní.

Děkujeme Vám, za Vaši vstřícnost a pochopení při každodenní komunikaci, kdy společně usilujeme o to nejlepší pro děti. Poděkování patří také rodičům, kteří přispěli mateřské škole sponzorskými dary. Za tyto finanční prostředky mají děti dřevěný obchůdek, pracovní stůl- ponk a odrážedla na zahradu.

Ať každý Váš den prožitý s dětmi je inspirací pro další životní cesty i poděkováním za dar zdraví a přináší Vám i nám radost. A také ať je nakloněno trochu toho štěstíčka, klidu a pohody u stromečku, pod kterým i „nám, nám, narodil se…“

 

Všechno nejlepší Vám za děti a zaměstnance partnerské mateřské školy křesťanské ze srdce přeje

Bc. Dagmar Ullmannová

PROSINCOVÉ AKTIVITY V NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLE

Milí rodiče,
čas adventní v letošním roce nezahájíme v mateřské škole po mnohaleté tradici společným setkáním na vánočních tvořivých dílničkách, nesetkáme se ani při besídkách. Epidemiologická opatření nás nyní ovlivňují v každodenním životě. Jsme rádi, že se můžeme setkávat každodenně v mateřské škole, kdy je provoz téměř bez výrazných opatření. Vánoční dílničky ani besídky se nemohou uskutečnit, ale chceme s dětmi čas radostného očekávání Vánoc prožít v duchu hlubšího poznávání předvánočních příprav, zvyků a tradic. Některé si porovnáme se zvyky a tradicemi slavenými na Slovensku a v Polsku, kde jsou naše partnerské mateřské školy.
Třídy se promění v andělské dílničky. Děti si vytvoří ozdoby, které si vezmou, aby si jimi mohly vánočně vyzdobit své domovy.  Vyzkouší si také tvoření adventních věnců, pečení perníčků, cukroví.  
V hlavní chodbě budou mít jednotlivé třídy své stromečky. Chtěli bychom Vás požádat o spolupráci, abyste doma společně s dětmi zhotovili malou vánoční ozdobu, kterou přinesete do své třídy a  děti ji pak společně s učitelkami zavěsí na stromeček. Který stromeček bude nejkrásnější?
Svatá Barbora dětem přinese třešňové větvičky pro štěstí, svatá Lucie pak děti ochrání od všeho zlého.
4. prosince navštíví děti svatý Mikuláš, aby všechny hodné děti obdaroval nadílkou. V tento den na Mikuláše budou děti  čekat vesele jako andílci nebo čertíci a čekání si zkrátí při tanečcích a soutěživých hrách. Prosíme, připravte dětem na tento den oblečení nebo jen rekvizity andělíčka nebo čertíka.
15. prosince bude vánoční nadílka, kdy Ježíšek dětem nadělí nové hračky do školky.
Zpíváním koled a básněmi o Vánocích chceme dětem připomínat hloubku vánočních tradic, vánočního příběhu narození Ježíška a jeho poselství. Chceme u dětí podnítit v kouzlu Vánoc nejen radost z dárků pod stromečkem, ale  také vnímat pocit radosti být spolu ve zdraví doma. Neboť tam, kde se sejde rodina a přátelé budou zas Vánoce šťastné  a veselé.

NABÍDKA KROUŽKŮ PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2020/2021

Vážení rodiče,

čas prázdnin pomalu končí a my se 1. září setkáme v mateřské škole, abychom zahájili prvními krůčky vstup do nového školního roku 2020/2021. Předešlý školní rok byl poněkud zvláštní díky opatřením epidemie nemocnění COVID - 19. Dva a půl měsíce a s některými i více jsme byli odloučeni od běžného setkávání v mateřské škole. V době uzavření mateřské školy byly dětem zasílány k plnění pracovní listy a náměty ke vzdělávacím činnostem a hrám. Přes časovou překážku se nám řadu plánovaných akcí podařilo uskutečnit - tvoření podzimníčků, pouštění draků, divadelní představení, vánoční dílničky a besídky, návštěvy dopravního hřiště, masopustní průvod, zapojení dětí do výtvarných soutěží, zapojení do sportovního projektu Sokola, oslavy MDD i slavnostní rozloučení s předškoláky a mnoho jiných včetně námětových projektových dnů v jednotlivých třídách a výjezdů do přírody. Všichni víme, že to nemohlo nahradit radostné chvíle prožité s paní učitelkami a kamarády v mateřské škole. Nyní nás čeká nový start, který bohužel nebude v úplně běžném režimu, neboť mimořádná opatření jsou tu stále. Budeme se snažit maximálně dodržovat patřičná preventivní opatření vycházející z pokynů Manuálu provozu škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke COVID-19, jehož doporučení budeme aplikovat do organizace předávání a vyzvedávání dětí, omezení pohybu doprovázejících osob v budově, rozestupech, případně užívání roušky. Dodržování patřičných pravidel je závislé také na aktuální situaci stupně pohotovosti v oblasti ochrany veřejného zdraví - tzv. semafor, která jsou uložená místně příslušnou KHS, případně MZd.

Těmito informacemi Vám chceme přiblížit, co nás v mateřské škole čeká:

 • Děti budou ve svých třídách v plném počtu
 • Snad se situace bude vyvíjet pozitivně a najdeme možnosti jak si užívat pobyt v mateřské škole co nejplnohodnotněji jak  ve výchovně vzdělávacích činnostech, tak ve schůdnosti setkávání se učitelek s rodiči k předávání informací o dětech, se kterými si můžete domluvit individuální schůzku k projednání Vašich dotazů.
 • Prozatím se rozhoduje o možnostech       uskutečňování zájmových kroužků a dalších aktivit jak v mateřské škole tak mimo ni, na které jsme byli zvyklí. Jejich nabídku i režim průběhu se včas dozvíte.
 • Prosíme Vás o trpělivost při předávání a vyzvedávání dětí, které bude z důvodu omezeného pobytu zákonných zástupců nebo doprovázejících osob uvnitř budovy časově náročnější jako před prázdninami.
 • Paní učitelky budou ověřovat aktuálnost kontaktů - adresy, telefonní čísla a e -maily. Nezapomeňte si založit příkaz k úhradě ve školní jídelně Šrámkova. Školné se bude vybírat jako obvykle v hotovosti 15. dne v měsíci.
 • Rodiče nejstarších dětí, které do 31. 8. 2020 dovrší 5let, dostanou pokyny ohledně povinného předškolního vzdělávání.
 • Jestliže má dítě kašel nebo rýmu z důvodu chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění, musí rodič přinést potvrzení lékaře o prokázání, že dítě netrpí infekční nemocí. Je v kompetenci školy zamezit dítěti v docházce do mateřské školy. Zjistí-li učitelky u dítěte příznaky výskytu nákazy COVID - 19, je dítě izolováno od kolektivu, o této skutečnosti je neprodleně informován zákonný zástupce, který je povinen bezodkladně své dítě vyzvednout a telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu.
 • Chtěli bychom požádat o přinesení hygienických potřeb: balení toaletního papíru, bal. jednorázových kapesníků, vlhčených ubrousků, tekutého mýdla a bal. bílých papírových ubrousků na prostírání k jídlu.
 • Rodiče nově nastupujících dětí mají možnost individuálních schůzek dne 25. 8. 2020 v době od 8:00 do 16:00hod., kdy dostanou výše uvedené informace (viz. dopis pro rodiče), mohou se informovat na další potřebné dotazy. Není bezpodmínečně nutné na tyto schůzky přijít, vše se dozvíte po příchodu do mateřské školy, kdy dostanete k vyplnění dokumenty.
 • Chceme Vás požádat o seznámení se se Školním řádem a Vnitřním řádem školní jídelny, který na webových stránkách (Dokumenty) nebo v mateřské škole v bloku u ředitelny.
 • Pročtěte si Dopis rodičům (Dokumenty), který je shrnutím důležitých informací Školního řádu.

O všech dalších informacích budete průběžně informovaní.

Pevně věříme, že naše plány a očekávání školního roku 2020/2021 se budou naplňovat v ničím nerušené pohodě, porozumění a radosti z každého dne. Jsme rádi, že jste přihlásili své dítě právě do naší mateřské školy. Děkujeme Vám za Vaši důvěru, kterou se budeme snažit naplňovat. Těšíme se na vzájemnou spolupráci!

 

Za kolektiv Mateřské školy křesťanská Opava, Mnišská - přísp. org.

Bc. Dagmar Ullmannová

INFORMACE K ZNOVUOTEVŘENÍ MŠ OD 25. 5. 2020

INFORMACE K ZNOVUOTEVŘENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY

Vážení rodiče,

podle pokynů našeho zřizovatele MMO by se měla v souvislosti s uvolňováním mimořádných opatření mateřská škola znovu otevřít od 25. 5. 2020.

Provoz mateřských škol bude vycházet z manuálu vydaného MŠMT. Jedná se o soubor hygienických a provozních podmínek (viz dokument Provoz mateřských škol v období do konce školního roku 2019/2020 ).

Do mateřské školy mohou docházet všechny děti kromě těch, které patří do rizikových skupin (viz dokument Čestné prohlášení). Čestné prohlášení budou podepisovat všichni zákonní zástupci, kteří přihlásí své dítě k docházce do mateřské školy.

Bližší informace specifické pro provoz naší mateřské školy, sdělíme před znovuotevřením.

Přejeme Vám mnoho zdraví a těšíme se na společné setkání opět v mateřské škole!

PRÁZDNINOVÝ PROVOZ

Vážení rodiče,

přihlášky do náhradních mateřských škol k prázdninovému provozu budou ke stažení na našich stránkách                od 11. 5. 2020. S přihláškou již nemusíte k lékaři pro potvrzení.

Přihlášky k prázdninovému provozu v Mateřské škole křesťanské jsou přijímány pouze osobním předáním v MŠ dne 13. května 2020 v době od 8. do 12.00 hodin. 

Rodiče ihned obdrží doklad o přijetí k prázdninovému provozu v naší MŠ s razítkem a podpisem ředitelky školy.

V jiných mateřských školách pak budou přijímány od 13. 5. 2020. Dříve nebudou tyto přihlášky v žádné mateřské škole přijímány. Prosíme, dodržujte termín odevzdání přihlášky k prázdninovému provozu.

termíny prázdninového provozu mateřských škol